Bienvenue à La Charmerie!

Si vous voulez vous reposer au bord de la piscine ou si vous préférez vous balader dans le vignoble, tout est fait pour que vous profitiez de votre visite.


Réserver

Koledar Npz 2022


NPZ iz kemije 31 maj 2022 Šola seznani učence z dosežki pri NPZ 31 maj 2 junij 2022 Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge Učenci se skupaj s starši odločijo za strokovno presojo o pravilnosti vrednotenja nalog poizvedba 2 junij 2022 Šola do tega roka posreduje RIC u podatke o poizvedbahNPZ iz tretjega predmeta za 9 Razred Angleščina NPZ iz tujega jezika za 6 razred 31 5 – torek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9 razredu Seznanitev učencev z dosežki v 9 razredu Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9 razreduMasarykova cesta 16, 1000 Ljubljana T 01 400 52 00 F 01 400 53 21 Koledar izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli 2022 2022 Leto Mesec Datum – dan Dejavnost 2022 SEPTEMBER 1 9 – sreda Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanjeKoledar NPZ TIT 2022 Domov Predmeti Spletne učilnice OŠ Stična Tehnika in tehnologija NPZ TIT 2022 Možnosti vpisa Možnosti vpisa NPZ TIT 2022 Gostujoči dostop Geslo Trenutno uporabljate gostujoči dostop Prijavite se NPZ TIT 2022 Video vodiči Spletne učilnice Moodle Navigacija po spletni učilnici Urejanje nastavitevInfo 21 SLO 1 in koledar s pomembnimi datumi navodila koledar NPZ 2022 22 V spodnjem dopisu pa imate združene vse informacije ter podatke o vpogledih v rezultate NPZ 2022 obvestilo pred izvedbo 1 Lep pozdrav Andreja Ocvirk, ravnateljicaNPZ 3 razred V šolskem letu 2022 2022 bo na šoli potekalo pilotno nacionalno preverjanje znanja v 3 razredu Informacije za starše so na voljo na spodnjih povezavah Rokovnik za izvedbo NPZ 2022 2022 Slovenščina MatematikaDostop do ovrednotenih NPZ 2022 2022 18 maja, 2022 Do ovrednotenih preizkusov znanja in informacij o dosežkih dostopate preko spletne strani https npz ric si z EMŠO in dodeljeno šifro, ki ste jo učenci prejeli pri opravljanju NPZ v tekočem šolskem letu 9 razred od 31Nacionalno preverjanje znanja – NPZ 2022 2022 V 6 in 9 razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6 in 9 razreda obvezno V 6 razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalnoSlovenski koledar za mnogo let Pozna tudi slovenske praznike, dela proste dneve, računa sončne vzhode in zahode, lunine mene, polno luno in se mnogo več Koledar 2007, koledar 2008, koledar 2009KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2022 2022 pomembnejši datumi DATUM AKTIVNOST 6 r 9 r 1 september 2022 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9 razreda 4 maj 2022 NPZ iz slovenščine 6 maj 2022 NPZ iz matematikeInformacije o poteku NPZ 2022 Koledar izvedbe nacionalnega preverjanja znanja 2022 22 Nacionalno preverjanje znanja informacije za učence in starše 2022 22 V 6 in 9 razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja NPZ , s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtomuveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ 24 junij 2022 petek razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ Koledar NPZ za 9 razred datum naloge 1 september 2022 torek objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoliKoledar NPZ sreda, 4 maj 2022 NPZ iz slovenščine za 6 in 9 razrede petek, 6 maj 2022 NPZ iz matematika za 6 in 9 razrede torek, 10 maj 2022 NPZ iz tujega jezika za 6 razred NPZ iz kemije za 9 razredNPZ iz tujega jezika za 6 razred 31 maj 2022 – torek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9 razredu Seznanitev učencev z dosežki v 9 razredu Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9 razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9 razredu na RIC 1 junijNPZ bo potekalo v mesecu maju 2022 Iz matematike bo preverjanje za 6 in 9 razred 4 maja 2022 , iz slovenščine, 6 maja bo iz matematike, 10 maja pa bo v 9 razredu NPZ iz tretjega predmeta to je tehnika in tehnologija, v 6 razredu pa bo isti dan NPZ iz angleščine Učenci 6 razreda bodo seznanjeni o dosežkih pri NPZ 7 junijaSplošno o NPZ Nacionalno preverjanje znanja NPZ je priložnost, da otroci in starši preverite, kakšno je znanje otroka in ga primerjate z znanjem vrstnikov po Sloveniji Rezultati nimajo vpliva na oceno učenca pri pouku tudi niso ocenjeni z oceno, …4 maj 2022 NPZ iz slovenščine za 6 in 9 razred 6 maj 2022 NPZ iz matematike za 6 in 9 razred 10 maj 2022 NPZ iz tretjega predmeta za 9 razred in NPZ iz angleščine za 6 razred 31 maj– 2 junij 2022 Seznanitev učencev z dosežki v 9 razredu in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ 7KOLEDAR DEJAVNOSTI LDN 2022 2022 Eduoram Sio 2020 Šolski koledar Šolski sklad ORGANIZACIJA Šolski zvonec Upravljanje šole Varstvo osebnih podatkov Organizacija pouka Varstvo učencevNPZ iz tretjega predmeta za 9 razred – geografija NPZ iz tujega jezika za 6 razred Učenci 9 razreda bodo s svojimi dosežki na nacionalnem preverjanju znanja seznanjeni v torek, 31 maja 2022 , učenci 6 razreda pa v torek, 7 junija 2022zbiralna akcija papirja maj 2022 V tretje gre rado, petek 13 je bil za nas srečen dan in smo končno in uspešno izpeljali zbiralno akcijo papirja V tem času so …ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022 2022 V šolskem letu 2022 2022 se pouk pričenja v sredo, 1 septembra 2022, zaključek šolanja za učence 9 razredov bo v sredo, 15 junija 2022 , zaključek pouka za učence od 1 do 8 razreda bo v petek, 24 junija 2022POMEMBNE ŠTEVILKE Tajništvo matična šola 01 7235 020 PŠ Krašnja 01 7234 056 PŠ Blagovica 01 7234 093 Odjava prehrane 041 927 037 Psihologinja 01 …OŠ Šempeter v Savinjski dolini Šolska ulica 2 3311 Šempeter v Savinjski dolini Tel št 03 703 20 50 e mail tajnistvo os sempeter si Identifikacijska številka šole SI778714302022 jesenski rok, razredni in popravni NPZ 4 5 2022 SLOVENŠČINA za 6 in 9 r 10 5 2022 TJA za 6 r in TRETJI PREDMET za 9 r Osnovna šola Zagradec SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST Šolski koledar za šolsko leto 2022 20224 5 2022 nacionalno preverjanje znanja iz slovenŠČine 6 5 2022 nacionalno preverjanje znanja iz matematike 10 5 2022 nacionalno preverjanje iz tehnike in tehnologije 31 5 2 6 2022 seznanitev uČencev in njihovih starŠev z doseŽki in vpogled v uČenČeve ovrednotene pisne naloge za uČence 9 r preko spletnega portala v pdf obliki 1 6 3 6 2022 poizvedba na e ricu …7 6 9 6 2022 poizvedba na e ricu glede vrednotenja za 6 r, preko spletne aplikacije 24 6 2022 razdelitev obvestil o doseŽkih uČencev za 6 r 28 6 2022 zadnji rok za ugovor na doseŽke uČencev 6 r pri npz juKoledarji 2022 Šifra artikla od 0, 92 € DDV PODOBNI ARTIKLI BLACK amp WILD 2, 95 €KOLEDAR DEJAVNOSTI LDN 2022 2022 Eduoram Sio 2020 Šolski koledar Šolski sklad ORGANIZACIJA Šolski zvonec Upravljanje šole Varstvo osebnih podatkov Organizacija pouka Varstvo učencevzbiralna akcija papirja maj 2022 V tretje gre rado, petek 13 je bil za nas srečen dan in smo končno in uspešno izpeljali zbiralno akcijo papirja V tem času so …03 8171 500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info os smarje siV času od 23 – 30 5 2022 bo v spletni aplikaciji https gocar scptuj si potekalo glasovanje za naj spletni avtomobilček Go Car Go PLUS Objave so že pripravljene za glasovanje Vabljeni k sodelovanju Glasuješ tako, da klikneš všečkaš avtomobilček, ki ti je všečV sredo, 11 5 , so učenci predmetne stopnje OŠ Janeza Puharja Kranj Center pod vodstvom mentoric Alenke Kuhar in Andreje Molan priredili literarni večer To je bila prva tovrstna prireditev na naši šoli Rdeča nit in naslov večera je bil sklop štirinajstih pesmi pesnika Mateja Bora z naslovom Šel je popotnik skozi atomski vekŠolski koledar Vzgojni načrt Pravila šolskega reda Načrt šolskih poti Nasilje Varstvo osebnih podatkov Protokoli ravnanja SARS CoV 2 Izobraževanje učencev na domu Vodenje šole Zaposleni na šoli Obrazci Za učence Pouk Nadomeščanje in dogodki Urniki Izbirni predmeti Seznam šolskih potrebščin Dopolnilni in dodatni poukKOLEDAR NPZ – 2022 22 DATUM PREDMET RAZRED sreda, 4 maj 2022 SLOVENŠČINA 6 in 9 razred petek, 6 maj 2022 MATEMATIKA 6 in 9 razred torek, 10 maj 2022 TUJI JEZIK 6 razred torek, 10 maj 2022 3 PREDMET TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 9 razred 31 maj 2022 – seznanitev učencev 9 razreda z dosežki NPZ 31 5 26 5 2022 petek NPZ iz matematike za 6 in 9 r 10 5 2022 torek NPZ iz tretjega predmeta za OŠ Ledina iz geografije za 9 r NPZ iz tujega jezika angleščine za 6 r 31 5 2022 torek RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 9 r , seznanitev učencev z dosežki v 9 r Uveljavljanje pravice do vpogleda vŠolsko leto 2022 2022 Knjižnica Delovni čas Pravilnik in knjižnični red Iskanje gradiva Navajanje virov in literature Domače branje in bralna značka Angleška bralna značka Knjižni molji Andersenov večer Počitniško branje Letni delovni načrt Šolski koledar za Nacionalno preverjanje znanja NPZ Šolski zvonecŠolski koledar Urnik oddelkov Šolski zvonec Vozni red Predmetnik NPZ Dnevi dejavnosti Učbeniki maj 2022 4 april 2022 19 marec 2022 3 februar 2022 2 januar 2022 4 december 2022 3 november 2022 6 oktober 2022 12 september 2022 2 NPZ Nacionalno preverjanje znanja NPZ ob koncu 6 razreda je obvezno za vse učence ZNPZ za šolsko leto 2022 2022 Vse pomembne informacije najdete na spletni strani www ric si Učenci šestega in devetega razreda bodo obvezno pristopili k opravljanju nacionalnega preverjanja znanja NPZ Opravljali ga bodo le v rednem rokuNacionalno preverjanje znanja NPZ Tretji predmet na NPZ za 9 razred v šolskem letu 2022 2022 S sklepom ministrice je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni osnovni šoliŠolski koledar Pouk se začne 1 septembra 2022 Zadnji dan pouka za deveti razred je 15 junij 2022 , za vse ostale razrede pa 24 junij 2022V 6 in 9 razredu osnovne šole bodo učenci opravljali nacionalno preverjanje znanja NPZ To pomeni, da bodo reševali izbrane naloge, ki bodo pokazale, kako obvladajo znanje, predpisano z učnimi načrti Ti podatki so koristni za učence, starše in šolo, pa tudi za snovalce učnih načrtov4 maj 2022 NPZ iz slovenščine 6 maj 2022 NPZ iz matematike 10 maj 2022 NPZ iz tujega jezika 7 junij 2022 Seznanitev učencev z dosežki Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6 razredu na RIC 7 – 9 junij 2022 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZŠolski koledar za šolsko leto 2022 2022 Koledar MŠŠ 1 del Koledar MŠŠ 2 delponedeljek, maj 30th 2022 8 20 Kolesarstvo 4 a in b torek, maj 31st 2022 8 20 Ogled Železne jame 5 a, b in k sreda, junij 1st 2022 8 20 Poligon 4 a in b petek, junij 3rd 2022 8 20 Ogled gledališke predstave Emil in detektivi in likovno ustvarjanje 5 a, b in kNPZ iz matematike za 6 in 9 razred – 6 maj 2022 , petek NPZ iz angleščine za 9 razred – 10 maj 2022 , torek NPZ iz angleščine za 6 razred – 10 maj 2022 , torek Seznanitev učencev 9 razreda z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ bo od 31 maja seznanitev do 2 junija 2022oŠ bovec vrtec bovec pŠ soČa pŠ Žaga 26 04 2022 proslava ob eko dnevuKOLEDAR DEJAVNOSTI LDN 2022 2022 Eduoram Sio 2020 Šolski koledar Šolski sklad ORGANIZACIJA Šolski zvonec Upravljanje šole Varstvo osebnih podatkov Organizacija pouka Varstvo učencevNPZ se izvaja iz predmetov 6 r – slovenščina, matematika, angleščina 9 r – slovenščina, matematika, tretji predmet vsako leto ga v naboru 4 predmetov za posamezno šolo določi minister letos je pri na geografijazbiralna akcija papirja maj 2022 V tretje gre rado, petek 13 je bil za nas srečen dan in smo končno in uspešno izpeljali zbiralno akcijo papirja V tem času so …Šolsko leto 2022 22 traja od 1 9 2022 do 31 8 2022 Na podlagi 14 člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole Uradni list RS, št 63 08 in 45 10 izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za opravljanje izpitov ter datumih razdelitveNPZ MAT za 6 in 9 razred, dan dejavnosti, logična pošast šolsko OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE 2022 2022 Po To Sr Če Pe So So Ne Po To Sr Če Pe So Ne Pe So Ne Po To Sr Sr Če Pe So Ne Po Po To Sr Začetek Bralne značke Športni dan, logika šolsko koledar 2022 22 cdr Author francjakosNPZ iz matematike za 6 in 9 razred dne 6 maj, 2022 Tehniški dan za 8 r – Ekskurzija Županova jama, Rašica dne 6 maj, 2022 Logična pošast – šolsko tekmovanje dne 6 maj, 2022 Športni dan za 6 r – orientacija dne 6 maj, 2022 NPZ iz angleščine za 6 razred in geografije za 9 razred dne 10 maj, 2022Roki za ocenjevanje učencev, ki se izobražujejo na daljavo od 3 5 do 24 6 2022 2 predizbor Orehek ima talent, vodja Monika Kos Izobraževanje FIT pedagogika ob 15 00, vodja Mateja Kalajžič sre 4 NPZ iz slovenščine za učence 6 in 9 r Pedagoška konferenca ob 16 00 izobraževanje Jani Prgič Skupne govorilne ure ob 18 004 5 2022 slovenščina za 6 in 9 razred 6 5 2022 matematika za 6 in 9 razred 10 5 2022 tretji predmet KEM za 9 razred, tuj jezik za 6 razred 1 6Šolski koledar OŠ Polje Pouk v šolskem letu 2022 2022 se začne v sredo, 1 septembra 2022 OCENJEVALNI OBDOBJI I od 1 9 2022 do 31 1Območno združenje RKS Novo mesto organizira zdravstveno letovanje otrok na Debelem rtiču Prijave so možne do zapolnitve mest ali do 10 5 2022 Termini so od 12 7 2022 do 19 7 2022 od 19 7 2022 do 26 7 2022 Izbiro termina bomo poskušaliŠOLSKI KOLEDAR 2022 2022 podrobnejša navodila o šolskem koledarju ZA OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022 2022 – 1 DELŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2022 2022 dni pouka 184 191 september 22 oktober 16 november 21 december 18 januar 21 februar 14 marec 23 april 17 maj 21 junij 11 18 julij avgust 1 2 začetek pouka sklep NPZ 2 športni vikend 1 sk dan spomina na mrtve 2 novo leto 2 1 LŠN 4 razred, 1 sk PUST 1 praznik dela 1 1Šolsko leto se začne 1 septembra in konča 31 avgusta Vzgojno izobraževalno delo po obveznem predmetniku osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih prvo ocenjevalno obdobje traja od 1 septembra do 31 januarja, drugo ocenjevalno obdobje traja od 1 februarja do 24 junija, za učence 9 razreda do 15 junijajesenske 25 oktober 2022 – 1 november 2022 novoletne 25 december 2022 – 2 januar 2022 zimske 28 februar 2022 – 4 marec 2022 prvomajske 27 aprilIzbirni predmeti – 2022 2023 Šolska knjižnica Prevozi Šolski zvonec Učni stil Nauči se pametno učiti Učiti se učiti 7 navad uspešnih učencev Vaje za izboljšanje branja Šolski sklad NPZ Državni izpitni center NPZ – za učence 6 in 9 razreda Koledar Šolska svetovalna služba Kontakt Vpis v 1 razred Naloge
196 | 132 | 69 | 38 | 95
FR |