Bienvenue à La Charmerie!

Si vous voulez vous reposer au bord de la piscine ou si vous préférez vous balader dans le vignoble, tout est fait pour que vous profitiez de votre visite.


Réserver

Arabuluculuk Sınav Ilanı 2022


Zorunlu Arabuluculuk Komisyonu 13 04 2022 13 04 2024 11 Haziran 2022 tarihli Bağımsız Denet ilik Sınav İlanı 21 03 2022 21 03 2025 KGK Uzman Yardımcılığı Bilişim Yazılı Sınavında Başarılı Olan Adayların M lakat Tarihleri 17 03 2022 17 03 20252022 Yılı Terc man Bilirkişi İlanı 23 09 2022 Personel Genel M d rl ğ S zl Sınav İlanı 28 04 2022 Arabuluculuk İnternet Sitesi N bet i Noterlik Sorgulama ADALET BAKANLIĞI Adalet Bakanı Bakanlık Birimleri Stratejik Plan MevzuatZabıt Katibi, İcra Katibi, Koruma ve G venlik G revlisi alımına ilişkin aday tespit ilanı 04 03 2022 2022 YILI NİVERSİTE ĞRENCİLERİ STAJ BAŞVURULARI 03 03 2022 03 03 2022 Aş ı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İl nı2022 Yılı niversite ğrencileri Staj Başvuru İlanı 02 03 2022 Adalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ n n S zleşmeli Zabıt K tibi, M başir, Koruma ve G venlik G revlisi, Teknisyen, İşaret Dili Terc manı, Şof r, Aş ı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İl nıDUYURULAR 29 04 2022 İzinli Olan M stemir Yetkili Hakimlerimize İlişkin G ncel Liste 15 04 2022 Ceza ve Tevkifevleri Genel M d rl ğ İnfaz ve Koruma Memurluğu S zl Sınava Girmeye Hak Kazananlara İlişkin İlan 11 04 2022 Bandırma Adliyesi İ in 657 4 B S zleşmeli Hizmetli Alımı Sınavı Aday Tespit Listesi 11 04S zleşmeli Zabıt Katibi ile S zleşmeli Koruma ve G venlik G revlisi Aday Tespiti ve Uygulama Sınav G nlerine İlişkin İlan 01 04 2022 Rize Adalet Komisyonu İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Aday Sonu Listesi 2022S zleşmeli Koruma ve G venlik G revlisi S zl Sınav Tarihleri Duyurusu ve Sınava Girecek Aday Sorgu Ekranı 25 04 2022 Mersin ve Erdemli Adliyeleri İzinli Hakim Listesi 22 04 2022 Koruma ve G venlik G revlisi Boy Kilo l m Sonu ları S zl sınav tarihleri ayrıca ilan edilecektir 06 04 20222022 8 2022 29 DUYURULAR 19 04 2022 SİİRT VE M LHAKAT ADLİYELERİ M STEMİR YETKİLİ HAKİMLERİN İZİN DURUMLARINI G STERİR LİSTE 13 04 2022 SİİRT ADLİYESİ ZABIT K TİPLİĞİ İLE İCRA K TİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINDA KULLANILACAK KLAVYE G RSELİ 11 04 20222022 Yılı Terc man Bilirkişi Kabul Listesi İLANI Katibi, S zleşmeli İcra Katibi, S zleşmeli M başir ile S zleşmeli Koruma ve G venlik G revlisi S zl Sınav Sonucu İLANI 14 09 2022 2022 Yılı Terc man Bilirkişi Alımı İLANI İcra Katibi Mazeret Bildiren Adayların Uygulama Sınavı Hakkında İLAN 19 04 2022Adalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ n n 01 03 2022 tarihli 6 459 s zleşmeli personel istihdamı sınav ilanı kapsamında Boğazlıyan Adliyesinde istihdam edilmek zere 5, ayıralan Adliyesinde istihdam edilmek zere 2 S zleşmeli Zabıt Katibi pozisyonu i in uygulama sınav sonucu aşağıda ilan edilmiştirDUYURULAR 13 05 2022 S zleşmeli Personel S zl M lakat Sınavına Gireceklere İlişkin İlan 12 05 2022 S zleşmeli Hizmetli Alımı S zl M lakata Gireceklere İlişkin Liste 12 05 2022 S zleşmeli Zabıt Katipliği Alımı S zl M lakat Sınavına Girmeye …S zleşmeli Koruma ve G venlik G revlisi Sınav Başvuru Sorgusu 09 03 2022 Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi Kapsamında 2022 Yılı niversite Fak lte ve Y ksekokul ğrenci Başvuruları Duyurusu 20 12 2022 Bağımlılıkla M cadele Seferberliği 03 12 2022 2022 Yılı Terc man Bilirkişi ListesiDUYURULAR 12 05 2022 S zleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Sonu larına İlişkin Duyuru 12 05 2022 Oltu Merkez Adliyesi ve M lhakat Şenkaya Adliyesi İzinli Hakim Listesi 20 04 2022 Narman A ık Ceza İnfaz Kurumu na Aş ı Başvurusu Reddedilen Adaylara İlişkin Komisyon Kararı 20 04 2022 Narman A ık Ceza İnfazPersonel Genel M d rl ğ ve İcra İşleri Daire Başkanlığının 01 03 2022 Tarihli İlanı Gereği Yapılan Uygulama Sınav Sonu ları ile T m Unvanlara Ait S zl Sınav Tarihlerini G sterir İlan2022 yili nİversİte Ğrencİlerİ staj baŞvurulari 01 03 2022 S zleşmeli Zabıt K tibi, M başir, Koruma ve G venlik G revlisi, Teknisyen, İşaret Dili Terc manı, Şof r, Aş ı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İl nıDUYURULAR 16 05 2022 ZABIT KATİPLİĞİ S ZL SINAV TARİHLERİNİ G STERİR LİSTE 16 05 2022 ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMALI SINAV SONU LİSTESİ 05 05 2022 UYGULAMALI SINAV TARİHİ DEĞİŞEN ADAYLARA DAİR KARAR 29 04 2022 KORUMA VE G VENLİK G REVLİSİ S ZL SINAVA KATILACAKLAR ADAYLARA AİT LİSTE2022 Yılı niversite ğrencileri Staj Başvuruları 01 03 2022 S zleşmeli Zabıt K tibi, M başir, Koruma ve G venlik G revlisi, Teknisyen, İşaret Dili Terc manı, Şof r, Aş ı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İl nıDUYURULAR PGM UYGULAMALI İCRA KATİPLİĞİ SINAV VE KORUMA G VENLİK BOY KİLO L M NE KATILACAKLARA AİT İLAN CEZAEVİ KATİBİ KLAVYE SINAVI VE BOY KİLO L M NE KATILACAKLARA AİT İLAN S zleşmeli Zabıt K tibi, M başir, Koruma ve G venlik G revlisi, Teknisyen, İşaret Dili Terc manı, Şof r, Aş ı ve Hizmetli2022 yılı Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Personel ile ilgili lojman başvuruları Koruma ve G venlik G revlisi Personel İstihdamı Sınav İl nı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Asıl ve Yedek ye Alım İlanı 20 07 202016 05 2022 Adalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ n n 01 Mart 2022 tarihli sınav ilanı gereğince 1 Mart 2022 – 17 Mart 2022 tarihleri arasında E Devlet zerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde Hizmetli unvanı başvuru sonu ları Komisyon Başkanlığımızca resmi internet sitemizden 11 04 2022DUYURULAR 12 05 2022 Yozgat Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı Sonu Listesi 25 04 2022 Koruma ve G venlik G revlisi Boy Kilo l m Sonu Listesi 15 04 2022 Yozgat Şof rl k S zl Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Dair Liste 15 04 2022 Yozgat S zleşmeli M başirlik S zl Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara DairDuyurular Gazetecilik B l m 2022 2022 Bahar D nemi Vize Sınav ProgramıBALIKESİR ADL YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 01 03 2022 tarihli sınav ilanı doğrultusunda Komisyonumuzca 23 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan “İcra K tipliği S zl Sınavına” katılmaya hak kazanan ancak Adalet Bakanlığı Personel Genel …Değerlendirme 18 19 Nisan 2022 Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren programlar i in bu tarih yabancı dil sınav sonu larının ilanı ile başlayacaktır Sonu ların İlanı 20 Nisan 2022 Asil Kayıt 21 22 Nisan 2022 Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan ğrencilerin İlanı 23 Nisan 2022 Yedek Kayıt 25 Nisan 2022Arabuluculuk Eğitimi Duyurusu 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu uyarınca yabancılık unsuru taşıyanlar da d hil olmak zere, tarafların zerinde serbest e tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan zel hukuk uyuşmazlıkları hakkında arabuluculuk uygulanabilir Ankara Sosyal Bilimler niversitesinin verdiğiS zl sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır F SINAV SONU LARINA İTİRAZ Adaylar, s zl sınav sonu ların a ıklanmasından itibaren 5 beş iş g n i inde Sınav kuruluna itiraz edebilirlerHazırlık muafiyet sınav sonu ları ge erli değildir 13 Haziran 2022 Sınav yerleri, saatleri ve kuralları, Yabancı Diller Y ksekokulu tarafından ilan edilecektir Yabancı Dil Yazılı Sınav Puanlarının İlanı 15 Haziran 2022 Yabancı Dil İngilizce Konuşma D zeyi Tespit Sınavı Y z y ze 20 21 22 Haziran 2022Sonu ları S zl M lakat Tarihlerine İlişkin İlan Adalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ ile Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 01 03 2022 tarihli s zleşmeli personel istihdamı sınav ilanlarına istinaden 01 03 2022 17 03 2022 tarihleri arasında E …uygulama sinav sonu lari Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel M d rl ğ n n sınav ilanı gereğince Komisyonumuzca 10 05 2022 tarihinde yapılan s zleşmeli ceza infaz kurumu k tipliği uygulamalı sınav sonu larına g re uygulamalı sınav taban kelime sayısı 129’dur 129 kelime ve daha fazla doğru kelime yazanlar2022 YILI S ZLEŞMELİ HİZMETLİ S ZL SINAVI HAKKINDA DUYURU 08 04 2022 2022 YILI S ZLEŞMELİ M BAŞİR S ZL SINAVI HAKKINDA DUYURU 08 04 2022 2022 YILI S ZLEŞMELİ KORUMA VE G VENLİK G REVLİSİ UYGULAMA SINAVINA İLİŞKİN DUYURU 08 04 2022 2022 YILI PERSONEL ALIMI M KERRER BAŞVURULARA İLİŞKİN RED KARARIT rk Dış Politikasında Arabuluculuk Girişimleri Me 2022 05 24 14 46 28 46 Paylaş TweetArabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 24 11 2019 tarihinde yapılan arabuluculuk sınavında Ankara 9 İdare Mahkemesi nin E 2020 1057 K 2022 1565 sayılı kararı ile 3 sorunun iptaline karar verilmiştir Soruların iptal edilmesi genel bir işlem olduğundan sınava giren t m adaylar i in Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Y netmeliği nin 46 ıncı maddesi 5 inci24 05 2022 Kurban Bayramı mesajları, s zleri, duaları Bayram Bipe ozel ramazan kampanyaları Hayat bayram olsa gitar akor Kurban Bayramı mesajları, s zleri, duaları Bayram Kirtasiyeler bayramda acikmi Malatya ramazan cirak satilik ev 20 18 ramazan başlangı Arabuluculuk hacı bayram veli niversitesi Bayram abi youtube uzunSosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Tıp Fak ltesi Yayın ve D k mantasyon Kurulu KOMİSYONLAR Arabuluculuk Komisyonu Atık Y netim Komisyonu Bağımlılıkla M cadele Komisyonu Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Eğitim Komisyonu G venlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Değerlendirme KomisyonuS zleşmeli İcra Katibi Alımı Uygulama Sınav Sonu ları16 05 2022 Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı nın 01 03 2022 tarihli s zleşmeli icra k tibi alımı sınav ilanı gereği komisyonumuzca yapılan s zleşmeli icra k tipliği uygulama sınav sonu larının sorgulaması aşağıdaki sorgulama ekranındanT C NİĞDE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU NİĞDE S ZLEŞMELİ HİZMETLİ SINAVI HAKKINDA İ L A N Adalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ n n 01 03 2022 tarihli s zleşmeli personel istihdamı sınav ilanı ile Niğde Adliyesine 4 hizmetli alımı yapılacağı ilan edilmiştirİLAN HABER DUYURU KORUMA VE G VENLİK G REVLİSİ S ZL SINAV TARİHLERİ G STERİR LİSTE S zleşmeli 657 4B Zabıt Katipliği, M başir, Hizmetli ve Koruma ve G venlik G revlisi Sınavı Başvuru Sonu ları 2022 YILI NİVERSİTE ĞRENCİLERİ STAJ BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURUAdalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel M d rl ğ n n sınav ilanı uyarınca orlu Ceza İnfaz Kurumlarında istihdam edilmek zere komisyonumuza verilen sınav izni uyarınca 09 05 2022 ve 12 05 2022 tarihlerinde ger ekleştirilen uygulama sınavı neticesinde s zl sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin başvuruDuyurular 2022 2022 Bahar D nemi Sınav Programı16 05 2022 Adalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ n n 01 Mart 2022 tarihli sınav ilanı gereğince 1 Mart 2022 – 17 Mart 2022 tarihleri arasında E Devlet zerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde Hizmetli unvanı başvuru sonu ları Komisyon Başkanlığımızca resmi internet sitemizden 11 04 2022BALIKESİR ADL YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 01 03 2022 tarihli sınav ilanı doğrultusunda Komisyonumuzca 23 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan “İcra K tipliği S zl Sınavına” katılmaya hak kazanan ancak Adalet Bakanlığı Personel Genel …Adalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ n n 01 03 2022 tarihli 6 459 s zleşmeli personel istihdamı sınav ilanı kapsamında Boğazlıyan Adliyesinde istihdam edilmek zere 5, ayıralan Adliyesinde istihdam edilmek zere 2 S zleşmeli Zabıt Katibi pozisyonu i in uygulama sınav sonucu aşağıda ilan edilmiştirDuyurular Gazetecilik B l m 2022 2022 Bahar D nemi Vize Sınav ProgramıArabuluculuk ORMANLARIMIZ Diğer Fidanlık İş isi Ve Bah ıvanlar İ in Fiziki Yeterlilik Ve Uygulama Sınav İlanı 2022 Yılı Konut Tahsis Taleplerine Ait Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli07 04 2022 S zleşmeli M başirlik Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru S zleşmeli Zabıt Katibi Uygulama Sınav Sonucu ve S zl Sınav İlanı Aş ı, Kaloriferci , Diğer Teknik Hizmet Personeli, M hendis, Tekniker ve Teknisyen Alım İlanı 15 12 2020Değerlendirme 18 19 Nisan 2022 Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren programlar i in bu tarih yabancı dil sınav sonu larının ilanı ile başlayacaktır Sonu ların İlanı 20 Nisan 2022 Asil Kayıt 21 22 Nisan 2022 Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan ğrencilerin İlanı 23 Nisan 2022 Yedek Kayıt 25 Nisan 2022Arabuluculuk Kastamonu Orman B lge M d rl ğ Engelli ve Eski H k ml TMY İş i Alımı S zl ve Uygulamalı Sınava Katılacakların Kesin Listesinin İlanı 2022 YILI NİVERSİTE ĞRENCİLERİ STAJ BAŞVURLARI2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI Hukuki Gerek elendirme ve Karar Yazımı hakkında Eğitici Eğitimi Mod l 1 İdari Yargı Projesi 6 Y r tme Kurulu Toplantısı Previous Next GENEL M D RL K DUYURULARI Arabuluculuk Daire BaşkanlığıHazırlık muafiyet sınav sonu ları ge erli değildir 13 Haziran 2022 Sınav yerleri, saatleri ve kuralları, Yabancı Diller Y ksekokulu tarafından ilan edilecektir Yabancı Dil Yazılı Sınav Puanlarının İlanı 15 Haziran 2022 Yabancı Dil İngilizce Konuşma D zeyi Tespit Sınavı Y z y ze 20 21 22 Haziran 2022S zl sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır F SINAV SONU LARINA İTİRAZ Adaylar, s zl sınav sonu ların a ıklanmasından itibaren 5 beş iş g n i inde Sınav kuruluna itiraz edebilirler2022 ALES 1 Sınavı Temel Soru Kitap ığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı 17 04 2022 2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı e YDS 2022 4 Fars a Sonu ları A ıklandı 16 04 2022 2022 EKPSS Giriş Belgeleri Erişime A ıldı 14 04 2022Sonu ları S zl M lakat Tarihlerine İlişkin İlan Adalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ ile Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 01 03 2022 tarihli s zleşmeli personel istihdamı sınav ilanlarına istinaden 01 03 2022 17 03 2022 tarihleri arasında E …25 05 2022 tarihinde yapılacak olan Aş ı m lakat sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin liste ilan olunurBelirtilen unvanlardaki adayların da s zl sınavları aşağıda belirtilen tarih ve sınav yerinde yapılacaktır S zl sınav tarihi 23 Mayıs 2022 Pazartesi Sınav Yeri Bafra Adliyesi 4 Kat Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Konferans salonunda yapılacaktır Adaylara ilanen tebliğ olunurAKHİSAR ADLİYESİ Akhisar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2022 Yılı S zleşmeli Zabıt Katibi alımına ilişkin aday kabul listeleri 03 Mart AKHİSAR ADLİYESİ Ceza ve Tevkifevleri Genel M d rl ğ Personel Alım İlanıDuyurular T rk Dış Politikasında Arabuluculuk GirişimleriG revde Y kselme Yazılı Sınav Sonu ları 10 02 2022 Vefat ve Başsağlığı 10 02 2022 niversitelerde Sosyal Arabuluculuk Programı niversitemiz …S zleşmeli İcra Katibi Alımı Uygulama Sınav Sonu ları16 05 2022 Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı nın 01 03 2022 tarihli s zleşmeli icra k tibi alımı sınav ilanı gereği komisyonumuzca yapılan s zleşmeli icra k tipliği uygulama sınav sonu larının sorgulaması aşağıdaki sorgulama ekranındanKARADENİZ EREĞLİ ADLİYESİ S zl Sınava Hak Kazanan Aday İlanı 11 Nisan KARADENİZ EREĞLİ ADLİYESİ Zabıt Katibi Alımı Başvuru Sonu ları 11 Nisan KARADENİZ EREĞLİ ADLİYESİ Koruma ve G venlik G revlisi Alımı Başvuru Sonu ları T mRize Adliyesi S zl Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı Rize Adliyesi S zl Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı13 05 202214 Lisans st Eğitim g rd ğ ne dair belge İlan zel şartına bağlı olarak alınacak Resmi Kurum Onaylı Belge veya e Devlet 23 5 2022 PAZARTESİ EŞİTLİ İLAN 5687 EBYS DİSKET SALİH 1T rk Dış Politikasında Arabuluculuk Girişimleri Me 2022 05 24 14 46 28 46 Paylaş TweetSosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Tıp Fak ltesi Yayın ve D k mantasyon Kurulu KOMİSYONLAR Arabuluculuk Komisyonu Atık Y netim Komisyonu Bağımlılıkla M cadele Komisyonu Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Eğitim Komisyonu G venlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Değerlendirme KomisyonuS zleşmeli Zabıt Katipliği S zl Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru12 05 2022 T C SALİHLİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI S zleşmeli Zabıt Katipliği s zl sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkinUYGULAMA ŞOF R SINAV TARİH VE YERİ Tarih 09 05 2022 , Saat 09 00 Cizre Adalet Sarayı T m unvanlar i in s zl sınava girmeye hak kazanan adayların s zl sınav tarih ve saati en ge 16 Mayıs 2022 tarihinde A IKLANACAKTIRmgm gov tr Hava, Hava Durumu Hava Tahmini Sıcaklık, Yağmur Kar Dolu Şimşek G kg r lt s R zgar Fırtına Denizcilik Havacılık TarımMUŞ ADLİYESİ M stemir Yetkili Hakimlerin İzin Listesi 06 Nisan MUŞ ADLİYESİ S zleşmeli Zabıt K tipliği, S zleşmeli İcra K tipliği ve S zleşmeli Hizmetli Sınavlarına M racaat Eden Adayların Başvuru Sonu ları 04 Mart MUŞ ADLİYESİ S zleşmeli İcra Katipliği 657 SK 4 B Sınav İlanı i in TIKLAYINIZAkademik kadro ilanları nasıl takip edilir diye d ş nmenize gerek kalmadı En g ncel akademik iş ilanları ve akademik ilan başvurularının yayınlandığı sitemizde İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerdeki Y K akademik kadro ilanları 2022 duyurularına ulaşabilirsiniz D zenli olarak akademik ilanlar Y KSizlerin tevecc h ve tercihi ile b y kşehir belediye başkanlığı g revini stlendiğimizden bu yana, meclis yelerimiz ve ekibimizle birlikte Tekirdağ’da yıllarca z lememiş sorunların z m ve b lgemizi geleceğe en doğru şekilde taşıyabilmek i in gerekli yatırımların yapılması maksadıyla var g c m zle ve ilk g nk heyecanımızla alışmaya devam24 05 2022 Kurban Bayramı mesajları, s zleri, duaları Bayram Bipe ozel ramazan kampanyaları Hayat bayram olsa gitar akor Kurban Bayramı mesajları, s zleri, duaları Bayram Kirtasiyeler bayramda acikmi Malatya ramazan cirak satilik ev 20 18 ramazan başlangı Arabuluculuk hacı bayram veli niversitesi Bayram abi youtube uzun27 Haziran 2022 Bahar Yarıyılı Tek Ders Mezuniyet Durumunda Olan ğrenciler İ in Not Y kseltme Sınavları 27 29 Haziran 2022 Azami ğrenim S resi Dolan ğrenciler i in 2022 2022 Akademik Yılı 1 Ek Sınav Başvuruları 4 6 Temmuz 2022 Azami ğrenim S resi Dolan ğrenciler i in 2022 2022 Akademik Yılı 1 EkKTO Karatay niversitesi’nden 12 Akademisyen quot World Scientist And University Rankings 2022 quot Listesinde 29 Nisan 2022 1133 World Scientist and University Rankings 2022 listesinde, Konya Ticaret Odası KTO Karatay niversitesi’nden 12 akademisyenimiz yer alarak, b y k bir …Zorunlu Arabuluculuk Komisyonu 13 04 2022 13 04 2024 11 Haziran 2022 tarihli Bağımsız Denet ilik Sınav İlanı 21 03 2022 21 03 2025 KGK Uzman Yardımcılığı Bilişim Yazılı Sınavında Başarılı Olan Adayların M lakat Tarihleri 17 03 2022 17 03 20252022 Yılı Terc man Bilirkişi İlanı 23 09 2022 Personel Genel M d rl ğ S zl Sınav İlanı 28 04 2022 Arabuluculuk İnternet Sitesi N bet i Noterlik Sorgulama ADALET BAKANLIĞI Adalet Bakanı Bakanlık Birimleri Stratejik Plan Mevzuat2022 Yılı G revde Y kselme Yazılı Sınavına katılacak kesin personel listesi 18 04 2022 tarihi itibarıyla web sayfamızda yayımlanmıştır devamı gt Teşekk l m z 2022 Yılı G revde Y kselme Sınavı başvuruları SAP zerinden 07 03 2022 18 03 2022 tarihleri arasında alınmış olup, 23 03 2022 tarihi itibarıyla başvuruZabıt Katibi, İcra Katibi, Koruma ve G venlik G revlisi alımına ilişkin aday tespit ilanı 04 03 2022 2022 YILI NİVERSİTE ĞRENCİLERİ STAJ BAŞVURULARI 03 03 2022 03 03 2022 Aş ı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İl nıDUYURULAR 29 04 2022 İzinli Olan M stemir Yetkili Hakimlerimize İlişkin G ncel Liste 15 04 2022 Ceza ve Tevkifevleri Genel M d rl ğ İnfaz ve Koruma Memurluğu S zl Sınava Girmeye Hak Kazananlara İlişkin İlan 11 04 2022 Bandırma Adliyesi İ in 657 4 B S zleşmeli Hizmetli Alımı Sınavı Aday Tespit Listesi 11 04S zleşmeli Zabıt Katibi ile S zleşmeli Koruma ve G venlik G revlisi Aday Tespiti ve Uygulama Sınav G nlerine İlişkin İlan 01 04 2022 Rize Adalet Komisyonu İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Aday Sonu Listesi 2022S zleşmeli Koruma ve G venlik G revlisi S zl Sınav Tarihleri Duyurusu ve Sınava Girecek Aday Sorgu Ekranı 25 04 2022 Mersin ve Erdemli Adliyeleri İzinli Hakim Listesi 22 04 2022 Koruma ve G venlik G revlisi Boy Kilo l m Sonu ları S zl sınav tarihleri ayrıca ilan edilecektir 06 04 20222022 8 2022 29 DUYURULAR 19 04 2022 SİİRT VE M LHAKAT ADLİYELERİ M STEMİR YETKİLİ HAKİMLERİN İZİN DURUMLARINI G STERİR LİSTE 13 04 2022 SİİRT ADLİYESİ ZABIT K TİPLİĞİ İLE İCRA K TİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINDA KULLANILACAK KLAVYE G RSELİ 11 04 20222022 Yılı Terc man Bilirkişi Kabul Listesi İLANI Katibi, S zleşmeli İcra Katibi, S zleşmeli M başir ile S zleşmeli Koruma ve G venlik G revlisi S zl Sınav Sonucu İLANI 14 09 2022 2022 Yılı Terc man Bilirkişi Alımı İLANI İcra Katibi Mazeret Bildiren Adayların Uygulama Sınavı Hakkında İLAN 19 04 2022DUYURULAR 09 05 2022 S zleşmeli Zabıt Katipliği Uygulamalı Sınav Sonu ları İle S zl Sınava İlişkin Duyuru 09 05 2022 S zleşmeli İcra Katipliği Uygulamalı Sınav Sonu ları İle S zl Sınava İlişkin Duyuru 12 04 2022 Tunceli Adliyesi S zleşmeli Mahkeme M başirliği Alımı S zl Sınav İlanı İ inAdalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ n n 01 03 2022 tarihli 6 459 s zleşmeli personel istihdamı sınav ilanı kapsamında Boğazlıyan Adliyesinde istihdam edilmek zere 5, ayıralan Adliyesinde istihdam edilmek zere 2 S zleşmeli Zabıt Katibi pozisyonu i in uygulama sınav sonucu aşağıda ilan edilmiştir2022 Yılı niversite ğrencileri Staj Başvuru İlanı 02 03 2022 Adalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ n n S zleşmeli Zabıt K tibi, M başir, Koruma ve G venlik G revlisi, Teknisyen, İşaret Dili Terc manı, Şof r, Aş ı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İl nıDUYURULAR 13 05 2022 S zleşmeli Personel S zl M lakat Sınavına Gireceklere İlişkin İlan 12 05 2022 S zleşmeli Hizmetli Alımı S zl M lakata Gireceklere İlişkin Liste 12 05 2022 S zleşmeli Zabıt Katipliği Alımı S zl M lakat Sınavına Girmeye …S zleşmeli Koruma ve G venlik G revlisi Sınav Başvuru Sorgusu 09 03 2022 Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi Kapsamında 2022 Yılı niversite Fak lte ve Y ksekokul ğrenci Başvuruları Duyurusu 20 12 2022 Bağımlılıkla M cadele Seferberliği 03 12 2022 2022 Yılı Terc man Bilirkişi ListesiS zleşmeli Zabıt K tibi, M başir, Koruma ve G venlik G revlisi, Teknisyen, İşaret Dili Terc manı, Şof r, Aş ı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İl nı 02 03 2022 Bakanlık Merkez ve Personel Eğitim Merkezlerinde alıştırılmak zere 301 S zleşmeli Personel Alım İlanıDUYURULAR 12 05 2022 S zleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Sonu larına İlişkin Duyuru 12 05 2022 Oltu Merkez Adliyesi ve M lhakat Şenkaya Adliyesi İzinli Hakim Listesi 20 04 2022 Narman A ık Ceza İnfaz Kurumu na Aş ı Başvurusu Reddedilen Adaylara İlişkin Komisyon Kararı 20 04 2022 Narman A ık Ceza İnfazPersonel Genel M d rl ğ ve İcra İşleri Daire Başkanlığının 01 03 2022 Tarihli İlanı Gereği Yapılan Uygulama Sınav Sonu ları ile T m Unvanlara Ait S zl Sınav Tarihlerini G sterir İlanDUYURULAR 16 05 2022 ZABIT KATİPLİĞİ S ZL SINAV TARİHLERİNİ G STERİR LİSTE 16 05 2022 ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMALI SINAV SONU LİSTESİ 05 05 2022 UYGULAMALI SINAV TARİHİ DEĞİŞEN ADAYLARA DAİR KARAR 29 04 2022 KORUMA VE G VENLİK G REVLİSİ S ZL SINAVA KATILACAKLAR ADAYLARA AİT LİSTEDUYURULAR PGM UYGULAMALI İCRA KATİPLİĞİ SINAV VE KORUMA G VENLİK BOY KİLO L M NE KATILACAKLARA AİT İLAN CEZAEVİ KATİBİ KLAVYE SINAVI VE BOY KİLO L M NE KATILACAKLARA AİT İLAN S zleşmeli Zabıt K tibi, M başir, Koruma ve G venlik G revlisi, Teknisyen, İşaret Dili Terc manı, Şof r, Aş ı ve Hizmetli2022 Yılı niversite ğrencileri Staj Başvuruları 01 03 2022 S zleşmeli Zabıt K tibi, M başir, Koruma ve G venlik G revlisi, Teknisyen, İşaret Dili Terc manı, Şof r, Aş ı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İl nı16 05 2022 Adalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ n n 01 Mart 2022 tarihli sınav ilanı gereğince 1 Mart 2022 – 17 Mart 2022 tarihleri arasında E Devlet zerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde Hizmetli unvanı başvuru sonu ları Komisyon Başkanlığımızca resmi internet sitemizden 11 04 20222022 yılı Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Personel ile ilgili lojman başvuruları Koruma ve G venlik G revlisi Personel İstihdamı Sınav İl nı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Asıl ve Yedek ye Alım İlanı 20 07 2020Duyurular Gazetecilik B l m 2022 2022 Bahar D nemi Vize Sınav ProgramıDeğerlendirme 18 19 Nisan 2022 Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren programlar i in bu tarih yabancı dil sınav sonu larının ilanı ile başlayacaktır Sonu ların İlanı 20 Nisan 2022 Asil Kayıt 21 22 Nisan 2022 Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan ğrencilerin İlanı 23 Nisan 2022 Yedek Kayıt 25 Nisan 2022BALIKESİR ADL YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 01 03 2022 tarihli sınav ilanı doğrultusunda Komisyonumuzca 23 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan “İcra K tipliği S zl Sınavına” katılmaya hak kazanan ancak Adalet Bakanlığı Personel Genel …Adalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ n n sınav ilanı gereği Silifke Adliyesinde g rev yapmak zere 4, m lhakat Anamur Adliyesinde 2 ve m lhakat Mut Adliyesinde 2 olmak zere toplam 8 Sekiz s zleşmeli zabıt katibi pozisyonuna yapılacak atamaya ilişkin olarak 09 05 2022 tarihinde yapılan zabıt katipliği klavyeArabuluculuk Eğitimi Duyurusu 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu uyarınca yabancılık unsuru taşıyanlar da d hil olmak zere, tarafların zerinde serbest e tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan zel hukuk uyuşmazlıkları hakkında arabuluculuk uygulanabilir Ankara Sosyal Bilimler niversitesinin verdiğiS zl sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır F SINAV SONU LARINA İTİRAZ Adaylar, s zl sınav sonu ların a ıklanmasından itibaren 5 beş iş g n i inde Sınav kuruluna itiraz edebilirlerHazırlık muafiyet sınav sonu ları ge erli değildir 13 Haziran 2022 Sınav yerleri, saatleri ve kuralları, Yabancı Diller Y ksekokulu tarafından ilan edilecektir Yabancı Dil Yazılı Sınav Puanlarının İlanı 15 Haziran 2022 Yabancı Dil İngilizce Konuşma D zeyi Tespit Sınavı Y z y ze 20 21 22 Haziran 2022Sonu ları S zl M lakat Tarihlerine İlişkin İlan Adalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ ile Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 01 03 2022 tarihli s zleşmeli personel istihdamı sınav ilanlarına istinaden 01 03 2022 17 03 2022 tarihleri arasında E …T rk Dış Politikasında Arabuluculuk Girişimleri Me 2022 05 24 14 46 28 46 Paylaş Tweetuygulama sinav sonu lari Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel M d rl ğ n n sınav ilanı gereğince Komisyonumuzca 10 05 2022 tarihinde yapılan s zleşmeli ceza infaz kurumu k tipliği uygulamalı sınav sonu larına g re uygulamalı sınav taban kelime sayısı 129’dur 129 kelime ve daha fazla doğru kelime yazanlar24 05 2022 Kurban Bayramı mesajları, s zleri, duaları Bayram Bipe ozel ramazan kampanyaları Hayat bayram olsa gitar akor Kurban Bayramı mesajları, s zleri, duaları Bayram Kirtasiyeler bayramda acikmi Malatya ramazan cirak satilik ev 20 18 ramazan başlangı Arabuluculuk hacı bayram veli niversitesi Bayram abi youtube uzunArabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 24 11 2019 tarihinde yapılan arabuluculuk sınavında Ankara 9 İdare Mahkemesi nin E 2020 1057 K 2022 1565 sayılı kararı ile 3 sorunun iptaline karar verilmiştir Soruların iptal edilmesi genel bir işlem olduğundan sınava giren t m adaylar i in Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Y netmeliği nin 46 ıncı maddesi 5 inciSosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Tıp Fak ltesi Yayın ve D k mantasyon Kurulu KOMİSYONLAR Arabuluculuk Komisyonu Atık Y netim Komisyonu Bağımlılıkla M cadele Komisyonu Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Eğitim Komisyonu G venlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Değerlendirme KomisyonuS zleşmeli İcra Katibi Alımı Uygulama Sınav Sonu ları16 05 2022 Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı nın 01 03 2022 tarihli s zleşmeli icra k tibi alımı sınav ilanı gereği komisyonumuzca yapılan s zleşmeli icra k tipliği uygulama sınav sonu larının sorgulaması aşağıdaki sorgulama ekranındanT C NİĞDE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU NİĞDE S ZLEŞMELİ HİZMETLİ SINAVI HAKKINDA İ L A N Adalet Bakanlığı Personel Genel M d rl ğ n n 01 03 2022 tarihli s zleşmeli personel istihdamı sınav ilanı ile Niğde Adliyesine 4 hizmetli alımı yapılacağı ilan edilmiştirİLAN HABER DUYURU KORUMA VE G VENLİK G REVLİSİ S ZL SINAV TARİHLERİ G STERİR LİSTE S zleşmeli 657 4B Zabıt Katipliği, M başir, Hizmetli ve Koruma ve G venlik G revlisi Sınavı Başvuru Sonu ları 2022 YILI NİVERSİTE ĞRENCİLERİ STAJ BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU
170 | 111 | 111 | 76 | 72